close

accessories

धन्न ! जयपति जत्ति पनि हुन सकेनौ !

– साम्ब ढकाल जयपति ओडारमा जन्मेओडारमै मरे । जयपतिको पुस्ता दरपुस्ताको वास किन ओडारमा कसैले सोधेनखाइस् कि खाइनस् त्यो पनि कसैले सोधेनजयपतिको सरकारभन्दा ओडारप्रति निक्कै
read more